Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord (VIN) is een digitaal hulpmiddel dat professionals met elkaar verbindt als zij bij dezelfde jeugdige tot 23 jaar of diens gezin betrokken zijn. Denk aan een jeugdverpleegkundige, een intern begeleider of een jeugd en gezinscoach. Door snel met elkaar samen te werken, kunnen zij de best mogelijke ondersteuning bieden.

Verbinden

Als je zorgen hebt over het opgroeien van een jeugdige, ga je met de jeugdige en/of ouder(s) in gesprek om te kijken welke hulp/ondersteuning gewenst is. Op het moment dat je hulp adviseert, aanvraagt of biedt maak je de afweging om in VIN je betrokkenheid bij de jeugdige te tonen door een signaal in MULTIsignaal af te geven. ​Volgens de Jeugdwet heb je hier geen toestemming voor nodig. Je moet ouder(s)/verzorger(s) en jeugdigen vanaf 12 jaar hier wel over informeren. Als de jeugdige ouder is dan 16 jaar, informeer je alleen de jeugdige. ​

In VIN staan alleen de naam, het adres en de geboortedatum van de jeugdige, gekoppeld aan de contactgegevens van de professional. Er staat nooit bij waarom er ondersteuning is. De gegevens van de jeugdige blijven maximaal twee jaar actief aan jou gekoppeld. Daarna is nog maximaal vijf jaar in het archief zichtbaar dat jij betrokken was bij de jeugdige. ​

Als een andere professional ook een signaal afgeeft over dezelfde jeugdige of iemand uit diens gezin, ontstaat er een match. Je krijgt dan een mail met elkaars contactgegevens.

Samenwerken

Voordat je informatie met andere professionals mag delen, moet je, volgens de AVG, in principe toestemming vragen aan ouders/verzorgers en jeugdigen vanaf 12 jaar. Als de jeugdigen ouder is dan 16 jaar vraag je alleen toestemming aan de jeugdige.

Soms is er geen toestemming nodig, bijvoorbeeld op grond van de Leerplichtwet of als er sprake is van een onveilige situatie.

Eén gezin, één plan, één regisseur

In VIN wordt ook een (gezins)matchregisseur vastgelegd. De regisseur is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die met de jeugdige of gezin werkt en is verantwoordelijk voor de samenwerking tussen de verschillende professionals. Zo wordt het principe van “één gezin, één plan, één regisseur” gerealiseerd.

Recht op inzage en bezwaar

Ouders/verzorgers en jeugdigen vanaf 12 jaar hebben het recht de gegevens uit VIN in te zien. Als de ouders/verzorgers en/of de jeugdige het daar niet mee eens zijn, kunnen zij bezwaar indienen bij de gemeente waar de jeugdige staat ingeschreven. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van het formulier voor inzage en bezwaar. Het formulier moet gestuurd worden naar de gemeente waar de jeugdige ingeschreven staat.

Welke organisaties werken met VIN?

Veel organisaties werken met VIN, zoals gemeenten en jeugdhulporganisaties. Dat is mooi, want hoe meer professionals met elkaar samenwerken, hoe beter jij de jeugdige kan helpen. 

Gemeente Stede Broec
Gemeente Enkhuizen
Gemeente Heiloo
Gemeente Hollands Kroon
Gemeente Hoorn
Gemeente Opmeer
Gemeente Koggenland
Gemeente Medemblik
Gemeente Schagen
Gemeente Alkmaar
Gemeente Drechterland
Gemeente Den Helder
Gemeente Dijk en Waard
Gemeente Castricum
Gemeente Bergen
Gemeente Uitgeest
Gemeente Texel
Gemeente Stede Broec
Gemeente Enkhuizen
Gemeente Heiloo
Gemeente Hollands Kroon
Gemeente Hoorn
Gemeente Opmeer