Soms zijn er zorgen over het opgroeien van uw kind. Dan kunnen er meerdere professionals tegelijkertijd betrokken zijn. Denk aan een jeugdverpleegkundige, een intern begeleider of een jeugd en gezinscoach. Deze professionals kunnen gebruik maken van VIN. VIN staat voor Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord. Het is een digitaal hulpmiddel dat professionals met elkaar verbindt als zij bij dezelfde jeugdige tot 23 jaar of diens ouders betrokken zijn. Door snel met elkaar samen te werken, kunnen zij de best mogelijke ondersteuning aan u en uw kind bieden.

Verbinden

Volgens de Jeugdwet hebben professionals geen toestemming nodig om in VIN aan te geven dat hij/zij bij uw kind betrokken zijn door een signaal af te geven. Als uw kind jonger is dan 16 jaar, moet de professional u hierover informeren.

In VIN staan alleen de naam, adres en geboortedatum van uw kind, gekoppeld aan de naam en contactgegevens van de professional. De reden voor de ondersteuning van uw kind staat niet in VIN vermeld. De gegevens van uw kind blijven maximaal twee jaar gekoppeld aan de professional en daarna is nog maximaal vijf jaar in het archief zichtbaar dat de professional betrokken was bij uw kind. Als uw kind 23 jaar wordt, worden alle gegevens over uw kind uit VIN gewist.

Als een andere professional ook een signaal afgeeft over uw kind, ontstaat er een match. De professionals krijgen dan een mail met elkaars contactgegevens.

Samenwerken

Voordat professionals informatie met elkaar mogen delen, moeten zij, volgens de AVG, in principe toestemming vragen aan u en uw kind vanaf 12 jaar. Als uw kind ouder is dan 16 jaar, vraagt de professional alleen toestemming aan de jeugdige.

Soms is er geen toestemming nodig, bijvoorbeeld op grond van de Leerplichtwet of als er sprake is van een onveilige situatie.

Eén gezin, één plan, één regisseur

In VIN wordt ook een (gezins)matchregisseur vastgelegd. Deze regisseur is het eerste aanspreekpunt voor u en professionals die bij uw kind of gezin betrokken zijn. Hij/zij is verantwoordelijk voor de samenwerking tussen de verschillende professionals. Dit betekent dat ze werken volgens het principe van “één gezin, één plan, één regisseur”. 

Recht op inzage en bezwaar

Wilt u weten of uw kind in VIN staat? Vraag dit eerst aan de betrokken professionals. U kunt ook bij de gemeente waar uw kind ingeschreven staat om inzage vragen. Bent u het er niet mee eens dat uw kind in VIN staat? Dan bespreekt u dit eerst met de betrokken professional. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier voor inzage en bezwaar. Het formulier moet gestuurd worden naar de gemeente waar de jeugdige ingeschreven staat.

Welke organisaties werken met VIN?

Veel organisaties werken met VIN, zoals gemeenten en jeugdhulporganisaties. Dat is mooi, want hoe meer professionals met elkaar samenwerken, hoe beter uw kind geholpen kan worden.

Download hier de folder
Gemeente Stede Broec
Gemeente Enkhuizen
Gemeente Heiloo
Gemeente Hollands Kroon
Gemeente Hoorn
Gemeente Opmeer
Gemeente Koggenland
Gemeente Medemblik
Gemeente Schagen
Gemeente Alkmaar
Gemeente Drechterland
Gemeente Den Helder
Gemeente Dijk en Waard
Gemeente Castricum
Gemeente Bergen
Gemeente Uitgeest
Gemeente Texel
Gemeente Stede Broec
Gemeente Enkhuizen
Gemeente Heiloo
Gemeente Hollands Kroon
Gemeente Hoorn
Gemeente Opmeer