Professionals weten niet altijd wie er nog meer bij jou betrokken zijn. Ook voor jou is het soms lastig om bij te houden wie er wanneer betrokken was. Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord (VIN) is een digitaal hulpmiddel dat professionals met elkaar verbindt als zij bij jou betrokken zijn. Bijvoorbeeld een zorgcoördinator, (school)maatschappelijk werker of een jeugdhulpverlener. Door snel met elkaar samen te werken, kunnen zij de best mogelijke ondersteuning aan jou bieden.

Verbinden

Als een professional jou ondersteunt, kan de professional in VIN aangeven dat hij of zij bij jou betrokken is. Je wordt hierover door de professional geïnformeerd. Als je jonger dan 16 jaar bent, worden jouw ouders/verzorgers ook geïnformeerd.

In VIN staan alleen jouw naam, je adres en je geboortedatum, gekoppeld aan de naam en contactgegevens van de professional. Er staat nooit bij waarom je ondersteuning krijgt.
Jouw gegevens blijven maximaal twee jaar actief gekoppeld aan de professional. Daarna is nog maximaal vijf jaar in het archief zichtbaar dat de professional bij jou betrokken was. Als je 23 jaar wordt, worden alle gegevens over jou uit VIN gewist. 

Als een andere professional ook een signaal afgeeft over jou, ontstaat er een match. De professionals krijgen dan een mail met elkaars contactgegevens. 

Samenwerken

Voordat professionals informatie met elkaar mogen delen, moeten zij hiervoor toestemming aan jou vragen. Als je jonger dan 16 jaar bent, wordt er ook toestemming aan jouw ouders/verzorgers gevraagd.

Soms is er geen toestemming nodig, bijvoorbeeld op grond van de Leerplichtwet of als er sprake is van een onveilige situatie.

Eén gezin, één plan, één regisseur

In VIN wordt ook een (gezins)matchregisseur vastgelegd. Deze regisseur is het eerste aanspreekpunt voor jou en professionals die bij jou of jouw gezin betrokken zijn. Hij/zij is verantwoordelijk voor de samenwerking tussen de verschillende professionals. Dit betekent dat ze werken volgens het principe van “één gezin, één plan, één regisseur”.

Recht op inzage en bezwaar

In de Jeugdwet is vastgelegd dat een professional geen toestemming nodig heeft om gebruik te maken van VIN. Wil je weten of je in VIN staat? Vraag dit eerst bij de betrokken professional. Je kan ook bij de gemeente om inzage vragen. Ben je het er niet mee eens dat je in VIN staat? Dan bespreek je dit eerst met de betrokken professional. Komen jullie er samen niet uit, dan kan je bezwaar maken bij de gemeente. Je kan hiervoor gebruik maken van het formulier voor inzage en bezwaar. Het formulier kan je sturen naar de gemeente waar je ingeschreven staat. Ben je nog geen 12 jaar dan, kunnen je ouders dit voor je doen.

Welke organisaties werken met VIN?

Veel organisaties werken met VIN, zoals gemeenten en jeugdhulporganisaties. Dat is mooi, want hoe meer professionals met elkaar samenwerken, hoe beter jij geholpen kan worden.

Gemeente Stede Broec
Gemeente Enkhuizen
Gemeente Heiloo
Gemeente Hollands Kroon
Gemeente Hoorn
Gemeente Opmeer
Gemeente Koggenland
Gemeente Medemblik
Gemeente Schagen
Gemeente Alkmaar
Gemeente Drechterland
Gemeente Den Helder
Gemeente Dijk en Waard
Gemeente Castricum
Gemeente Bergen
Gemeente Uitgeest
Gemeente Texel
Gemeente Stede Broec
Gemeente Enkhuizen
Gemeente Heiloo
Gemeente Hollands Kroon
Gemeente Hoorn
Gemeente Opmeer