Samenwerken
voor de jeugd!

Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord (VIN) is een digitaal systeem dat professionals met elkaar verbindt als zij aangeven bij dezelfde jeugdige of diens gezin betrokken te zijn. Dit maakt het mogelijk om vroegtijdig samen te werken en zo de best mogelijke ondersteuning te bieden.

Vroeg samenwerken
in Noord-Holland
Noord

Elk kind heeft het recht om veilig en gezond op te groeien. Soms is extra ondersteuning van een professional nodig. Denk aan een jeugdverpleegkundige, een intern begeleider of een jeugd en gezinscoach. Het is belangrijk dat deze professionals elkaar kunnen vinden als dat nodig is. VIN ondersteund hierbij.

VIN is de verwijsindex van Noord-Holland Noord. In de jeugdwet staat dat gemeenten de verwijsindex faciliteren en het gebruik ervan bevorderen.

Als er zorgen zijn over het opgroeien van uw kind, kunnen er meerdere professionals tegelijkertijd betrokken zijn.

Deze professionals kunnen gebruik maken van VIN om met elkaar samen te werken en zo de best mogelijke ondersteuning te bieden aan uw kind.

Laatste berichten

Gemeente Stede Broec
Gemeente Enkhuizen
Gemeente Heiloo
Gemeente Hollands Kroon
Gemeente Hoorn
Gemeente Opmeer
Gemeente Koggenland
Gemeente Medemblik
Gemeente Schagen
Gemeente Alkmaar
Gemeente Drechterland
Gemeente Den Helder
Gemeente Dijk en Waard
Gemeente Castricum
Gemeente Bergen
Gemeente Uitgeest
Gemeente Texel
Gemeente Stede Broec
Gemeente Enkhuizen
Gemeente Heiloo
Gemeente Hollands Kroon
Gemeente Hoorn
Gemeente Opmeer