Home

banner2

Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord

Kinderen en jongeren hebben in hun leven te maken met professionals. Denk aan de leraren op school, de huisarts of een jongerenwerker. Niet altijd kennen zij elkaar.

De verwijsindex zorgt ervoor dat deze professionals elkaar kunnen vinden als dat nodig is. Ze kunnen dan met elkaar overleggen en werken niet langs elkaar heen. In Noord-Holland Noord heet de verwijsindex VIN (Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord).

Hoe werkt VIN?

VIN is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij betrokken is bij een kind. Als een andere professional ook een signaal afgeeft, ontstaat er een ‘match’. Er kan ook een match ontstaan met professionals die bij andere kinderen uit het gezin betrokken zijn. Na een match krijgen de professionals een berichtje met contactgegevens, zodat zij met elkaar en het gezin kunnen overleggen hoe zij het kind het beste kunnen ondersteunen.

Wat staat er in VIN?

In VIN staan alleen de naam, het adres en de geboortedatum van het kind, gekoppeld aan de naam en contactgegevens van de professional die het signaal heeft afgegeven. Er staat niet in waarom de professional betrokken is bij het kind en wat de zorgen zijn.

Hoe lang blijft een signaal staan?

Een signaal blijft maximaal twee jaar actief. Het kan ook korter zijn, wanneer de professional het signaal eerder uitschakelt. Hierna blijft het signaal nog maximaal vijf jaar in het archief. Dan wordt het signaal definitief verwijderd. Dit gebeurt ook als het kind de leeftijd van 23 jaar bereikt heeft.

Hoe worden ouders en jongeren betrokken?

Wanneer het kind jonger is dan 16 jaar laat de professional aan de ouders weten dat hij een signaal afgeeft. Vanaf 12 jaar vertelt hij het ook aan het kind. Als het kind 16 jaar of ouder is vertelt hij dit alleen aan het kind. Als er een match ontstaat, kan de ouder en/of het kind samen met de professional bespreken hoe de informatie wordt uitgewisseld. Dit kan bijvoorbeeld in een gesprek met het gezin en alle betrokken hulpverleners, een telefoongesprek of via e-mail.

Wie kan VIN gebruiken?

Professionals die werken met kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar of hun ouders. Bijvoorbeeld leraren, leerplichtambtenaren, (huis)artsen, verloskundigen, maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, jeugdverpleegkundigen, wijkteams en jeugdteams, Halt, (jeugd)GGZ, jeugdbescherming, Veilig Thuis en kraamzorg. Vrijwilligers van bijvoorbeeld een sportclub hebben geen toegang tot VIN.

Privacy en rechten

De privacy van het gezin is belangrijk. VIN voldoet aan de wettelijke regels die de privacy van het kind beschermen. De verwijsindex is alleen toegankelijk voor professionals die daarvoor bevoegd zijn. Een professional kan alleen zijn eigen signalen zien en de matches die daaruit voortkomen. Met andere woorden: het is geen zoeksysteem. Ouders en kinderen vanaf 16 jaar hebben het recht de gegevens van het kind in de verwijsindex in te zien. Ook hebben zij het recht om te weten waarom de professional een signaal heeft afgegeven. Als de ouders en/ of het kind het daar niet mee eens is, kunnen zij een bezwaar indienen bij de gemeente waar het kind staat ingeschreven.

Informatie en nieuws

Actueel

1751484_VIN_Website_pr04

Aansluiten en inschrijven

Aansluiten van
uw organisatie

Meld je organisatie aan om aan te sluiten op VIN. Aan het gebruik van VIN zijn geen kosten verbonden.

Inschrijven
training VIN

Je kan hieronder inschrijven voor de trainingen. De e-learning kan je in het linker menu in MULTIsignaal vinden.

Inschrijven voor de
nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief over VIN zodat je op de hoogte blijft van
de laatste ontwikkelingen.

banner2