Het ministerie van VWS heeft een plan van aanpak opgesteld waarin drie sporen worden beschreven over het afbouwtraject van de Verwijsindex.

  1. Afschaffen van de wettelijke verplichting van de Verwijsindex
  2. De Verwijsindex in de overgangsperiode tot moment van afschaffen
  3. Regio’s ondersteunen op verzoek

Voor het tweede en derde spoor werkt VWS samen met Pro Facto en Significant. De komende maanden zullen zij onderzoek doen naar bestaande werkwijzen die de doelstellingen van de VIR ondersteunen.

Totdat de wet gewijzigd is blijven de wettelijke verplichtingen bestaan: de gemeenten moeten het gebruik van de Verwijsindex blijven bevorderen en aangesloten organisaties dienen de Verwijsindex te gebruiken zoals afgesproken in de convenanten en contracten.