“Door frequent multidisciplinaire overleggen met alle betrokkenen te organiseren, kan er kritisch gekeken worden naar de doorlooptijd van behandelingen en zetten we elkaar op scherp. Hiervoor is nodig dat we van elkaar weten wie er betrokken zijn en wie wat doet.”
José de Robles, wethouder van de gemeente Uithoorn en voorzitter van de gebruikersvereniging van MULTIsignaal vertelt zijn visie op de verwijsindex. Lees het hele interview op de website van MULTIsignaal