Vraag jij je af hoe het zit met de laatste ontwikkelingen rondom de verwijsindex en VIN ? In de nieuwsbrief van april wordt hier uitgebreid op ingegaan. Ook lees je hoe het staat met het gebruik van de Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord en wat er uit het DSP-onderzoek is gekomen.