Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) heeft op 28 september 2022 in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij de verwijsindex als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet wil schrappen. Vanuit het Rijk wordt er nu een plan van aanpak voorbereid over de afbouw van de wettelijke verplichting en over het ondersteunen van gemeenten bij de inzet van andere methoden en maatregelen die bijdragen aan de doelstellingen van de verwijsindex. De gemeenten van de regio’s West-Friesland, de Kop van NH en Alkmaar hebben parallel aan dit besluit onlangs een evaluatieonderzoek laten uitvoeren door de DSP groep naar de meerwaarde van VIN in deze regio’s. Op basis van de resultaten van dit onderzoek en het landelijk besluit bereiden de gemeenten nu een collegevoorstel voor over de toekomst van VIN. Naar verwachting vindt hierover in december 2022 besluitvorming plaats. Voorop staat dat er voor nu nog niets verandert in de wijze waarop in NHN gebruik wordt gemaakt van de verwijsindex.