Inschrijfformulier trainingen VIN

Inschrijfformulier training VIN

Design is a funny word

Met dit formulier kunt u zich inschrijven voor training over VIN.

 • Vroeg samenwerken biedt verschillende trainingen aan:

  1. Een E-learning:

  De 'Cursus: vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord (VIN)' is te vinden via het linker menu van MULTIsignaal. Deze training is alleen beschikbaar voor professionals met een account voor MULTIsignaal.

  2. Korte online trainingen over VIN en MULTIsignaal over bepaalde onderwerpen.

  Deze trainingen worden via Teams gegeven en is voor professionals die met MULTIsignaal werken. Ongeveer een week voor de training ontvang je de uitnodiging.

  3. Een SKJ geaccrediteerde training over de regionale Verwijsindex VIN.

  Deze (online) training bestaat uit twee modules en is voor professionals uit Noord-Holland Noord:

  Module 1 is zelfstudie en wordt twee weken voor de trainingsdatum via de mail aangeboden. Houd hierbij rekening met voorbereidingstijd van ongeveer 45 minuten. In deze module word je geactiveerd zelf op zoek te gaan naar informatie over het nut, de noodzaak en de meerwaarde van het gebruik van VIN. Daarnaast maak je kennis met de technische kant van VIN door met fictieve gegevens van een jeugdige de stappen in de digitale trainingsomgeving te doorlopen. Aan het einde van deze module formuleer je een leerdoel voor module 2. Het doel van deze module is dat je voldoende informatie hebt over de verschillende aspecten rondom VIN zodat je kan deelnemen aan module 2.

  Module 2 wordt in de vorm van een online bijeenkomst met professionals uit verschillende domeinen aangeboden. In deze module wordt het nut en de noodzaak van het gebruik van VIN uit module 1 herhaald. Door het bespreken van een geanonimiseerde casus word je je ervan bewust wanneer verwacht wordt dat jij je betrokkenheid bij een jeugdige in VIN toont. Er wordt aandacht besteed aan de gespreksvoering over VIN met jeugdige en/of diens ouder(s). Tijdens de training wordt in gegaan op de Jeugdwet en het besluit verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook krijg je antwoord op de vraag hoe je om dient te gaan met het uitwisselen van informatie na een match. Tevens weet je hoe je afspraken maakt over wie de regievoering heeft. De stappen in de digitale trainingsomgeving worden aan de hand van de geanonimiseerde casus doorlopen. De training wordt afgesloten met de vraag, “Wat ga jij doen? “.

  Module 1 en 2 samen zijn SKJ geaccrediteerd met 4,5 punt voor de kamer Jeugdzorgwerkers en Jeugd en Gezin professionals en gaat door bij minimaal 12 inschrijvingen. Uiterlijk twee weken voor de de bijeenkomst ontvang je de uitnodiging en module 1: een PowerPoint presentatie.

 • Tijdens deze korte online trainingen via Teams gaan we in op VIN en het systeem van MULTIsignaal.
 • Dit gaat om de SKJ geaccrediteerde training: bijeenkomst module 2. Momenteel zitten al deze trainingen vol tot het einde van het jaar. Je kan je eventueel inschrijven voor de wachtlijst, maar we raden je aan om je (ook) in te schrijven voor de korte online momenten, omdat het mogelijk nog maanden kan duren voor er een plekje vrij komt.
gemeente