Yet, een medewerker van de gemeente Alkmaar, die aanvragen van woonurgentie beoordeelt, legt uit waarom ze VIN gebruikt en waarom het voor haar belangrijk is dat andere professionals in VIN laten zien dat ze betrokken zijn bij kinderen en gezinnen.

Bij het verwerken van een aanvraag controleer ik allereerst of de aanvrager aan de volgende regels voldoet

  1. Heeft hij/zij minimaal één jaar in de regio Alkmaar gewoond?
  2. Moet de persoon buiten eigen schuld,  met spoed zijn/haar woning verlaten?
  3. Heeft een arts verklaard dat de huidige woning niet geschikt is of dat de persoon niet langer kan blijven wonen?
  4. Is er minstens zes maanden professionele hulp ingezet om het probleem op te lossen?

Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt de aanvraag voor urgentie in behandeling genomen. Ik controleer ook of er kinderen onder de 23 jaar zijn. Wanneer dit het geval is, laat ik altijd mijn betrokkenheid bij deze kinderen zien in VIN.

Hulp bij dakloosheid

Als je dakloos raakt als ouder, is de angst om je kinderen te verliezen vaak groot vanwege het stigma dat op dakloosheid rust. Hierdoor is het moeilijk voor ouders om hulp te vragen bij bijvoorbeeld een jeugd- en gezinscoach. Soms zijn ouders argwanend als ik over VIN begin. Ik leg hen dan uit dat alleen betrokkenen kunnen zien dat ik ook betrokken ben, omdat een huisvestingsprobleem altijd invloed heeft op de kinderen. Ouders geven vaak aan: “Oh, het is goed, ik sta toch overal vermeld.

Door VIN heb ik meteen een check

Ik heb VIN in mijn startbalk staan en bij het tonen van mijn betrokkenheid geef ik meteen een einddatum mee.

Moeder vraagt urgentie aan voor een woning

Onlangs kreeg ik een aanvraag van een mevrouw die met haar kindje bij een zorginstelling woonde. Vanuit mijn rol werk ik met VIN en heb ik haar dit ook laten weten. Dankzij het tonen van mijn betrokkenheid in VIN kreeg ik een match met iemand van Zaffier (regionale uitvoering Participatiewet) en de Jeugd en Gezinsbeschermers. Het verrassende was dat ik ook een match kreeg met een Jeugd en Gezinsbeschermer die betrokken was bij een ander kind van de moeder, wat de moeder niet had verteld.

Moeder komt niet opdagen bij belangrijke afspraak

Op een dag werd ik gebeld dat moeder niet was gekomen om de sleutels van haar nieuwe woning in ontvangst te nemen. Ik maakte me meteen zorgen en besloot in VIN te kijken. Tot mijn verbazing waren alle betrokken partijen nog actief betrokken. Ik besloot eerst contact op te nemen met de betrokken zorginstelling om te vragen waar de moeder en haar kindje verbleven. Maar zij konden mij niet vertellen waar ze naartoe waren gegaan, omdat ze niet meer bij hen verbleven. Vervolgens heb ik de Jeugd en Gezinsbeschermers gecontacteerd, maar ook zij waren niet op de hoogte van hun vertrek. Het leek erop dat moeder en kind van de radar waren verdwenen. Uiteindelijk heeft de Jeugd en Gezinsbeschermers de politie ingeschakeld om te helpen zoeken.

Hoe VIN mij hielp bij het snel handelen

Als ik geen toegang had gehad tot VIN, had ik niet zo snel kunnen handelen en had ik niet geweten welke Jeugd en Gezinsbeschermers betrokken waren bij dit gezin. Dit had kunnen leiden tot kostbaar tijdverlies, terwijl we te maken hadden met een kwetsbaar gezin. VIN stelde me in staat om snel in contact te komen met de juiste personen en de nodige acties te ondernemen.

Een oproep aan organisaties en professional

VIN stelt mij in staat om bepaalde zorgen bij jongeren en gezinnen weg te nemen, omdat ik weet dat er andere professionals betrokken zijn bij een gezin of jongere. Laat je zelf zien in VIN; vooral als het gaat om kwetsbare mensen die zorg nodig hebben.