‘Vorig jaar is een jongen bij ons op school gestart. Wij weten dat hij drie
jaar op een zorgboerderij heeft gewoond. Helaas is er een flinke periode
waarvan wij niet zo veel weten. Het contact met ouders verloopt
moeizaam. Wij weten bijvoorbeeld niet welke begeleiding hij eerder
allemaal heeft gehad. Dit is een casus waarin wij als school de afweging
maken om gebruik te maken van VIN. Het zou voor ons heel zinvol zijn en
een hoop onduidelijkheid wegnemen als er een duidelijk overzicht is van
welke zorg en begeleiding deze jongen heeft gehad.’