Ans werkt ruim zestien jaar als medisch-maatschappelijk werker bij het Dijklander ziekenhuis. Zij heeft zich in 2020 hard gemaakt om het ziekenhuis aan te sluiten op VIN. Ans is van mening dat als je een kind/gezin goed wil helpen het belangrijk is dat je weet wat er speelt en wie er nog meer betrokken zijn bij het gezin om de juiste hulp te bieden.

Ouders vertellen niet altijd alles

Ik denk dat onrust, onwetendheid of schaamte ervoor zorgt dat niet alles naar voren komt in een gesprek. Soms zijn ouders wantrouwend of achterdochtig als het om hulpverlening gaat. Zeker als het over hun kind gaat. Ze hebben allerlei ervaringen gehad. Door het gebruik van VIN kan je daar gerichter naar vragen: wat werkte wel en wat niet? Ook zijn ouders zich er niet altijd van bewust dat kwetsbaarheden van henzelf invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van hun kind. Andersom denk ik dat professionals er vaak vanuit gegaan dat ouders het aangeven als er wat speelt.

Contactgegevens zijn zichtbaar in VIN

Het fijne van VIN vind ik dat je meteen de contactgegevens ziet van andere betrokken professionals. Na overleg en afstemming met ouders vindt er overleg plaats. Dit voorkomt dat we niet hetzelfde gaan doen.

Gezin is overbelast door mantelzorg

Ik begeleide een intelligente moeder tijdens haar tweede zwangerschap. Zij woonde samen met haar partner en kindje van twee jaar bij haar familieleden met psychiatrische problematiek om mantelzorg te verlenen. Moeder had suïcidale gedachtes en al een poging ondernomen. Haar zwangerschap eindigde in een vroeggeboorte. Gaande weg kwam ik er achter dat haar partner ook bepaalde problematieken had. Moeder en haar partner trokken de zorg voor de kinderen en de andere gezinsleden niet meer. Ik heb ondersteuning vanuit de Omring ingezet voor dit kwetsbare gezin.

Professionals vonden mij via VIN

Het wijkteam en een psycholoog raakte later bij dit gezin betrokken. Via VIN hebben zij mij gevonden. Omdat ik goed zicht had op de situatie, kon ik tips en adviezen geven en heb ik gepleit voor een systemische aanpak. Dit is ook overgenomen. Ik denk dat als zij VIN niet hadden gebruikt het lastiger was geweest om mij te vinden. Moeder had het maar net ter sprake moeten brengen. Door in een vroeg stadium met iedereen om tafel te zitten kan je vrij snel de slag maken naar de thuissituatie. Daar moet het uiteindelijk gebeuren.

Wees open en transparant

Op de website van het Dijklander ziekenhuis is weergegeven dat wij bij VIN zijn aangesloten. Tijdens gesprekken met ouders maak ik het niet zo ingewikkeld. Het is een mededeling en als ouders er echt meer over willen weten dan leg ik uit dat we ons moeten houden aan protocollen als ik bepaalde zorgen heb. Wanneer ouders vragen hebben worden zij verder geïnformeerd en krijgen zij extra uitleg. Maak het niet groter dan het is en wees open en transparant. Ik vind het belangrijk dat ouders aan tafel zitten en zelf meedenken en beslissen.

Wij gaan VIN nog beter vastleggen in beleid

Op het moment dat er een screeningsformulier huiselijk geweld en kindermishandeling wordt ingevuld wordt er ook een signaal in VIN afgeven om te laten zien dat wij betrokken zijn. Wij maken ook de afweging bij bepaalde situaties en ziektebeelden waarvan wij weten dat er een bepaalde kwetsbaarheid is. Hierop wordt nog beleid gemaakt.

Wat ik graag mee wil geven aan andere professionals is: “Wees niet bang. Zonder inhoudelijke informatie maak je met VIN eenvoudig aan elkaar bekend dat je betrokken bent. Van daaruit ga je in gesprek met de ouders: “Ik zie dat die en die betrokken zijn en mag ik met hun in gesprek want ik wil een zo goed mogelijk plan met jullie opstellen en dan heb ik hun nodig.” VIN kan je veel brengen: je hoeft minder hard te werken omdat je niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden of weerstanden kan voorkomen.”