Marjan is recent gestart als jeugd en gezinscoach bij de gemeente Alkmaar. Daarvoor was zij ambulant begeleider bij Magentazorg. Zij vertelt over haar ervaring met VIN.

Het gezin waar ik bij betrokken raakte, woonde in een woning van dnoDoen. Zij deelden een ruimte met een ander gezin. Moeder had verschillende hulpvragen, waarop dnoDoen ambulante hulp van Magentazorg heeft aangevraagd.

Kindcheck

Bij Magentazorg is het gebruikelijk dat als een ouder in begeleiding komt altijd de afweging wordt gemaakt om gebruik te maken van VIN. Het betrof een alleenstaande moeder met twee kinderen van vier en zes jaar, later kwam hier nog een derde kindje bij.

Zorgen vanuit school en dnoDoen

School maakte zich zorgen; er was sprake van schoolverzuim en onhandelbaar gedrag. Door een taalbarrière lukte school het onvoldoende om hierover met moeder het gesprek aan te gaan. Daarnaast botste het geregeld met het gezin waar ze mee samenwoonden.

Het gesprek over VIN

Ik heb moeder uitleg gegeven over mijn voornemen om gebruik te maken van VIN. En waarom het belangrijk is om te zien of er meerdere hulpverleners betrokken zijn. Moeders eerste reactie was dat ze niet mee wilde werken. Ik denk dat er veel angst en onbekendheid was over alle regels en procedures in Nederland. Ook de taalbarrière speelde hier een rol in. Ik heb haar toen de Engelse folder voorgelezen. Ik heb hierdoor uit kunnen leggen dat ik de namen van de kinderen en mijn naam erin plaats. Na mijn uitleg heb ik in VIN aangegeven dat ik betrokken was.

Match met een gezinsvoogd

Ik kreeg een match met een gezinsvoogd uit Amsterdam. Moeder had niet verteld over haar betrokkenheid. In overleg met de maatschappelijke opvang ben ik het gesprek met moeder aangegaan om informatie in te winnen over deze match. Moeder schrok heel erg. Om haar angst weg te nemen ging zij akkoord om met elkaar te onderzoeken waarom de gezinsvoogd betrokken was.

Toestemming om informatie uit te wisselen

Na toestemming hebben moeder en ik samen contact gehad met de jeugdbeschermer.

Wat heeft het gebruik van VIN opgeleverd?

We hebben na dit contact een gesprek gehad met alle betrokken hulpverlening. Het bleek dat er een dwangmaatregel lag en de kinderen gemonitord moesten worden. Na het gesprek hebben wij alle rapporten opgevraagd en moeder uitgelegd wat er allemaal stond beschreven. Wij hebben de gezinsvoogd geïnformeerd over de huidige situatie en waar wij met moeder naar toe aan het werken waren. Na de overdracht van de zaak naar Alkmaar, zijn er nog drie gesprekken geweest. Toen heeft de gezinsvoogdij het besluit genomen dat er geen maatregel meer nodig was. Er werd voldaan aan de veiligheidseisen en moeder kreeg ondersteuning in het vrijwillig kader.

Het gebruik van VIN heeft mij en moeder geholpen. Moeder was opgelucht dat er nu meer duidelijkheid was; het gaf haar letterlijk ruimte. Moeder was hier heel dankbaar voor.

Ik denk dat ik zonder VIN niet in contact was gekomen met de gezinsvoogd. Moeder was er waarschijnlijk niet over begonnen. Mogelijk waren we hierover in gesprek gegaan, als we een brief van de gezinsvoogd hadden gezien.

Wat ik graag mee wil geven aan andere professionals is: “Maak altijd de afweging om gebruik te maken van VIN, kijk actief welke betrokkenen er zijn en neem daar na toestemming van ouders contact mee op om af te stemmen over de adviezen die je geeft. Het is belangrijk dat we elkaar weten te vinden.”